Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

08/06 - 28/06/2015

Galeria

ARCHIWUM WIZUALNE jest otwartą bazą zasobów badań kultury wykorzystujących materiały wizualne do rozpoznania, opisu, analizy, wzbudzenia wyobraźni czytelników, widzów i zainteresowania zjawiskami kulturowymi rozmaitych publiczności (uczestników kultury, władz publicznych, instytucji kultury, firm itd.). Naszym założeniem jest, aby Archiwum zaczęło żyć samodzielnie. Po pierwsze, aby stało się magazynem różnorodnych materiałów wizualnych w formie cyfrowej: od skanów i zdjęć odręcznych rysunków, map i ręcznie prowadzonych pamiętników po fotografie, print-screeny, grafikę, wideo i filmy. Na materiały wizualne przechowywane w Archiwum nie nakładamy żadnych obostrzeń natury technicznej bądź dyscyplinarnej: mogą być wytworem artystów, naukowców, animatorów kultury lub każdej innej osoby albo grupy osób, które badają w jakiś sposób zjawiska kulturowe. Materiały wizualne z badań kultury w Polsce są często niedostępne (czy też udostępniane dopiero po negocjacjach z określonymi instytucjami) lub rozproszone. Zgromadzenie ich w jednym miejscu pomoże spopularyzować wykorzystywanie tego typu źródeł informacji w badaniach kultury. Ułatwi też badaczom dostęp do różnorakich udokumentowanych zjawisk kulturowych i wymianę doświadczeń między różnymi osobami i ośrodkami badawczymi.

Po drugie, chcielibyśmy, aby Archiwum stało się inspiracją dla dalszych badań, aby materiały w nim zgromadzone i wiedza o procesie badawczym w postaci rozmów z badaczami stanowiły punkt wyjścia dla nowych projektów badawczych. Chcielibyśmy, by zebranie materiałów tego typu doprowadziło do stworzenia poręcznego narzędzia diagnozowania polskiej kultury w najróżniejszych jej aspektach: od warunków materialnych i przestrzennych instytucji kultury; różnych form promocji kultury; oddolnego wytwarzania kultury i jej manifestacji w przestrzeni publicznej, sposobów uczestniczenia w kulturze; form współpracy artystycznej po bardziej szczegółowe, jak analiza neonów, wystaw, wspólnotowego spędzania czasu wolnego. Stworzona przez nas baza danych wizualnych dostarcza materiałów, które mogą być wtórnie wykorzystywane w kolejnych analizach i przedsięwzięciach badawczych.

Archiwum zaopatrzone jest w szereg narzędzi ułatwiających przeglądanie zamieszczonego materiału, a także umożliwiających tworzenie własnych kolekcji zdjęć („Moje archiwum”), choćby po to, aby móc porównywać wybrane zjawisk kulturowych. Każdy projekt badawczy znajdujący się w Archiwum ma swoją dedykowaną podstronę. Zgromadzone w Archiwum materiały uporządkowane zostały także w 5 głównych kategorii (tworzących w sumie 24 podkategorie). Aby kategorie te nie zamykały interpretacji uwiecznionych na zdjęciach, filmach i innych materiałach fenomenów, zasoby oznaczone zostały dodatkowo słowami kluczowymi (tagami).

Ważną częścią Archiwum są opowieści realizatorów badań, które stanowią świadectwo konkretnych praktyk badawczych i rozmaitych spojrzeń na kulturę. Dotykają one problemów, które pojawiały się w ich badaniach, lecz z pewnością niejednokrotnie zaprzątały też głowę innych badaczy. W tym sensie można je traktować jako problemy, jeśli nie ogólne, to przynajmniej współdzielone przez innych (zebraliśmy wnioski płynące z wypowiedzi ponad dwudziestu osób w osobnym podsumowaniu). Rozmowy z badaczami podzieliliśmy na 6 głównych tematów (w sumie 32 tematy szczegółowe). Udostępniliśmy też narzędzie przeszukiwania tekstów.

Jednym z kluczowych elementów Archiwum jest guzik „dodaj nowy projekt”. Każdy badacz albo zespół badawczy będzie mógł zamieścić w bazie materiały wizualne oraz opis bądź relację z terenu.

Archiwum Wizualne powstało w ramach projektu „Zobacz kulturę. Archiwum materiałów wizualnych z badań nad kulturą w Polsce” realizowanego przez Fundację Malta, Fundację Międzymiastowa oraz Instytut Socjologii UAM w Poznaniu w ramach programu Obserwatorium Kultury, który finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wejdź do archiwum