Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

08/06 - 28/06/2015

IDIOM MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2014
Ameryka Łacińska: Mieszańcy
 

AMERYKA ŁACIŃSKA. KONTYNENT SKRAJNOŚCI


29 krajów, ponad 21 mln km2 i 549 mln mieszkańców. Ikony, klisze, stereotypy: Che Guevara, jezioro Titicaca, piłka nożna, ogrom Amazonii, rosnące potęgi gospodarcze, kar­nawał, salsa, tango, tygiel kolorów i współist­niejących ze sobą tradycji. Ale też: wojskowe junty, handel narkotykami, przemoc, migracja. To tam świat rozwija się najszybciej. Gwał­towny wzrost gospodarczy idzie jednak ramię w ramię z biedą, wykluczeniem i niepewną przyszłością.

W większości krajów Ameryki Łacińskiej wieloetniczne i „kolorowe” są głównie przed­mieścia, elita wciąż pozostaje biała. Aż 41 z 50 najniebezpieczniejszych miast świata znajduje się właśnie tam. Brazylia, choć pod względem tempa rozwoju gospodarczego wyprzedziła Wielką Brytanię, jest drugim spośród dwu­dziestu największych krajów świata (G20) pod względem nierówności społecznych. Skrajna bieda kurczy się, ale różnice w zarobkach rosną.

Jaka zatem jest Ameryka Łacińska? To kontynent kontrastów: od radykalnych ruchów lewicowych w latach 70. XX wieku po dyktatury prawicowe w latach 80., od skraj­nej biedy do potęgi gospodarczej, od karnawału do codziennej rzeczywistości w fawelach bez prądu, wody i środków do życia.

W ramach Idiomu chcemy się przyjrzeć tym skrajnościom, pokazać nieoczywiste, różnorodne oblicza Ameryki Łacińskiej – to radosne, kolorowe i witalne, ale też to ukry­wane i wypierane. Ameryka Łacińska, zaskakująco mało obecna w polskim życiu kultu­ralnym i dyskursie publicznym, jest obecnie żywotnym i znaczącym centrum współcze­snego świata, który przy dotychczasowym geopolitycznym układzie sił faworyzował obszar euroatlantycki. Dzisiaj uwaga całego świata skupia się właśnie tam.

BLISKO – DALEKO
 

Ameryka Łacińska pozwala również przyjrzeć się nam samym, tutaj, w Polsce. Jej historia jest lustrzanym odbiciem historii Europy Środkowo­-Wschodniej po II wojnie światowej. Tu totalita­ryzm lewicowy, tam – prawicowy; tu wierzono, że Stany Zjednoczone są remedium na całe zło, tam – że jest nim Rosja. Zamknięcie w potrzasku Historii, relatywizacja ofiar i tortur, brak rozli­czeń… Radykalne ruchy lewicowe, a potem pra­wicowe dyktatury z jednej strony, z drugiej – pokojowe wyjście z nich i wejście w nieokieł­znany wolny rynek. Ameryka Łacińska przeszła z jednej utopii ku innej. To sprawia, że kraje leżące ponad 10 tysięcy kilometrów stąd mogą okazać się nam niezwykle bliskie.

Na ruinach porzuconych idei społecznej emancypacji, w tyglu kulturowym i w zderzeniu skrajności sytuuje się ogromny potencjał arty­styczny. W programie tegorocznego festiwalu znajdą się artyści różnych pokoleń, którzy wyrośli na społecznych, historycznych, kulturowych i geo­graficznych paradoksach, twórcy bezkompromi­sowi, o sprecyzowanych poglądach politycznych i posługujący się wyrazistą estetyką. Reżyserzy, choreografowie, muzycy, artyści wizualni z Brazylii, Argentyny, Kolumbii, Meksyku czy Peru. W ciągu tygodnia Poznań wypełni sztuka charakteryzująca się niezwykłym rytmem, cielesnością i radykalno­ścią wizji.

Malta Festival Poznań 2014 będzie miejscem spotkania z kulturą i historią Ameryki Łacińskiej, ale widzianej oczyma współczesnych artystów – eksperymentujących z językiem i es­tetyką tego regionu, łączących doświadczenie południowoamerykańskie i europejskie, podej­mujących ryzyko mówienia o trudnych tematach.

MESTIZO
 

Tytułowy Mestizo to mieszaniec, a w dosłownym polskim tłumaczeniu – Metys, człowiek, w które­go żyłach płynie mieszanka krwi indiańskiej i europejskiej. Ta figura, symboliczna postać Idiomu, mówi wiele o mieszkańcach Ameryki Łacińskiej, ale także o nas wszystkich – obywate­lach świata, w którym granice komunikacji, kultur i tożsamości podporządkowane są zasadzie płynności, mieszania się, wymiany. „Wszyscy jesteśmy mieszańcami” – w tej postawie kryje się afirmacja, ale też wnikliwy wgląd w prze­szłość, w trudną i niejednokroć krwawą historię relacji między Europą a Ameryką Łacińską. 
 

DOROTA SEMENOWICZ, KATARZYNA TÓRZ
koordynatorki programu